Your browser is unsupported and may have security vulnerabilities! Upgrade to a newer browser to experience this site in all it's glory.
Skip to main content

ALS opprettholder virksomheten med uforminsket styrke I dagens globale situasjon

17th March 2020

ALS fortsetter og jobbe tett med kollegaer, kunder og leverandører for å opprettholde servicegraden i denne, for alle, tid preget av usikkerhet og restriksjoner mot den globale supply chain.

Våre team i alle land holder seg oppdatert mot hva styresmakter, helse og andre myndighetsorganer innfører av tiltak, og gjør sitt ytterste for å assistere våre kunder og leverandører med både nasjonale og internasjonale logistikk behov, på best mulig måte.

Selskapets prioritet er helse og sikkerhet, og bistå våre ansatte, kunder og leverandører i denne uvisse situasjon som verden befinner seg i.

Vi takker for deres fortsatte støtte

Med varme hilsener

René van de Vin - Managing Director

info@als-europe.com

www.abnormal-loads.com/contact...


Register with us

You can also follow ALS' latest updates via our social media channels:

Linked-in 

Twitter 

Facebook 

You Tube 

Instagram